Objektif 1 – Memberi pendedahan asas kepada pengurusan kewangan peribadi dan keluarga

Objektif 2 – Memberi kefahaman asas mengenai etika perniagaan

Objektif 3 – Mendedahkan peserta kepada penggunaan Business Model Canvas (BMC) sebelum memulakan perniagaan

Objektif 4 – Mendedahkan peserta dengan 4 fungsi utama perniagaan

Objektif 5 – Mendedahkan peserta dengan perniagaan atas talian